แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เอกสารประกอบการบรรยาย ตามโครงกากรประชุมปฏิบัติการนำเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ดังเอกสารแนบ

คลิก Download ทีชื่อไฟล์
FileFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (ค่านิยมหลัก-12-ประการ.pdf)ค่านิยมหลัก 12 ประการ445 Kb15/05/2558 10:31

เวลาขณะนี้