สรุปผลการดำเนินโครงการนิเทศฯ การวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ รายงานการดำเนินโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดผลและประเมิล ตามสภาพจริง ซึ่งได้ดำเนินการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ดังเอกสารแนบ

คลิก Download ทีชื่อไฟล์
FileFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (2014sudsai.pdf)สรุปผลการดำเนินโครงการนิเทศฯ การวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง 212 Kb04/12/2557 09:15

เวลาขณะนี้