เอกสารประกอบการบรรยาย "การนิเทศภายในฯ"

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การนิเทศภายใน" จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ" ณ โรงแรมอโมร่า เชียงใหม่

คลิก Download ทีชื่อไฟล์
FileFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (2013sudsaiorient.pdf)การนิเทศภายใน168 Kb29/08/2556 13:55

เวลาขณะนี้