เอกสารประกอบการบรรยาย "การฝึกอบรมและการนิเทศแบบคลินิก"

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การฝึกอบรมและการนิเทศแบบคลินิก" จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ" ณ โรงแรมอโมร่า เชียงใหม่

คลิก Download ทีชื่อไฟล์
FileFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (2013sudsaitrain.pdf)การฝึกอบรมและการนิเทศแบบคลินิก756 Kb29/08/2556 13:51

เวลาขณะนี้