แนวทางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายของ อ.สุดสาย  ศรีศักดา การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  21-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม่

คลิก Download ทีชื่อไฟล์
FileFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (2013sudsaiamora.pdf)แนวทางการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอนฯ2679 Kb26/08/2556 15:25

เวลาขณะนี้