ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( 13-12-2556 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน พร้อมใจกันฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามคม) ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ...
ประชุมฯ สร้างความเข้าใจเรียนสายอาชีพให้ครูแนะแนวมัธยมและการศึกษานอกระบบฯ( 02-12-2556 )
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนวจากสำนักส่งเริมการศึกษานอกระบบและการ อ่านต่อ...
วิทยากรประชุมฯ หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนฯ( 28-08-2556 )
วันที่ 21 -23 สิงหาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ” ณ โรงแรมอโมร่า เช อ่านต่อ...
โครงการอบรมพัฒนาครู อศจ.พิษณุโลก( 18-08-2556 )
4 - 16 สิงหาคม 2556 อ.สุดสาย ศรีศักดา และคณะ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนครู ด้านการประเมินผลตามสภาพจริงของ อศจ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จ.พิษณุโลก อ่านต่อ...
ประกวดสื่อการเรียนรู้ ICT ประจำปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ( 11-06-2556 )
4-5 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพประกวดสื่อการเรียนรู้ ไอซีที ประจำปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวด จำนวน 50 ผลงาน ศึกษานิเทศก์จากทุกภาพ คณะกรร อ่านต่อ...